PLASMATECHNOLOGIE

De innovatieve Plasma-technologie maakt het mogelijk om in vergelijking met alle huidige actieve koolfilters op de markt tot nu toe onvoorstelbare resultaten op het gebied van geurverwijdering te behalen

De eliminatie van geur gebeurt namelijk niet mechanisch door absorptie met de daaruit voortvloeiende slechte duurzaamheid zoals bij koolstoffilters, maar door oxidatie en moleculaire afbraak door plasma.

Het resultaat van deze ontbinding is zuurstof, kooldioxide en waterdamp, d.w.z. Zuivere lucht.